rijangst.frl

aanpak

Aanpak

Aanpak:

We beginnen met een intakegesprek van ongeveer anderhalf uur bij u thuis. Het gesprek vindt dus plaats in uw eigen vertrouwde omgeving. Tijdens dit gesprek zal uit de door u aangegeven informatie duidelijk worden wat de te volgen methode voor het begeleiden zal zijn om uw klachten de baas te worden. Na dit intakegesprek bent u uiteraard geheel vrij om te beslissen of u wel of niet een begeleidingstraject wilt aangaan.

Vervolg:

Bij de aanvang van de begeleiding ligt het accent op de verhoging van uw rijvaardigheid. Zaken als het voorspellen van reacties van andere weggebruikers en controle over de auto zullen aandacht krijgen.Daarnaast gaat u met behulp van therapeutische interventies, aangepast op uw psychische draagkracht, de confrontatie aan met uw rijangst. Dit alles onder toeziend oog van uw begeleider.